Elektromotor | elektromotory | VYBO distribuce

Elektromotory - Elektropřevodovky - Frekvenční měniče

Elektromotory

Elektro motory 3-fázové

trojfázové elektro motory 1AL

Výkon: 0,09kW-18,5kW
Napětí: 400V

Elektro motory 11kW-400kW

elektro motor y3

Výkon: 11kW-400kW
Napětí: 400V, 690V

Elektro motory 1-fázové

jednofázové elektromotory 230V

Výkon: 0,09kW-5,5kW
Napětí: 230V

Elektro motory s brzdou

elektro motory s brzdou

Výkon: 0,09kW-200kW
Napětí: 400V

Elektropřevodovky

Šnekové převodovky

šnekové elektropřevodovky

Velikost WGM: 025-150
Pro elektromotory: 0,09-15kW

Čelné elektropřevodovky

čelní elektropřevodovky

Velikost HG: 01-04
Pro elektromotory: 0,09kW-11kW

Elektropřevodovky - průmyslové

elektropřevodovky průmyslové

Elektropřevodovky pro velké přetížení
Pro elektromotor: 0,09kW-200kW

Elektropřevodovky - malé

elektropřevodovky malé

Velikost WGM: 025-50
Pro elektromotory: 0,09kW-1,1kW

Elektromotory - speciální

Frekvenční měniče a softstartéry

Doplňky

Distribuce VYBO Electric - ideální řešení - všechny produkty na jednom místě

elektromotory vybo distribuce

Elektromotor

Elektromotor je elektrické zařízení proměňující elektrický proud na mechanickou práci, resp. na mechanický pohyb - rotační pohyb (rotační elektro motor).

Zobrazit více

- elektromotor využívá fyzikální jev elektromagnetismus

Základním principem elektromagnetismu je vzájemné silové působení elektromagnetických polí vytvářených elektrickými vodiči kterými protéká elektrický proud, resp. interakce těchto polí s magnetickým polem permanentního magnetu.

Z čeho se skládá elektromotor


Každý elektromotor se skládá ze dvou základních částí - statické čili nepohybující se části - statoru, a pohyblivé části (obvykle rotující) rotoru.

V běžném rotačním motoru je rotor umístěn tak, aby magnetické pole vytvářené ve vodičích rotoru a magnetické pole statoru vyvíjely kroutící moment přenášený na rotor stroje. Tento točivý moment pak způsobí rotaci rotoru, motor se otáčí a tím vykonává mechanickou práci.

Většina elektrických motorů je zkonstruována na rotačním principu (jednodušší konstrukce), ale existují i ​​netočivé elektromotory, těmi se však nezabýváme.

Jaké typy elektromotorů nabízíme


Existuje mnoho typů elektro motorů, avšak nejvíce používané elektromotory elektromotory v průmyslu jsou asynchronní.

Asynchronní elektro-motory se rozdělují na:

• Jednofázový elektomotor (230V)
• Třífázový elektromotor (400V)

- nejvíce používané jsou třífázové (400V)

Naše společnost se zabývá v divizi NN (nízké napětí) výrobou nízkonapěťových elektromotorů všech základních typů používaných v průmyslu.

Standardní asynchronní elektro-motory třífázové (400V)

• Standardní elektromotor
• Standardní elektromotor (11-375kW, litinový)
• Jednofázový elektromotor
• Elektromotor s brzdou
• Dvojobrátkový elektromotor
• Elektromotory s převodovkou
• Vibrační motor
• Pilové elektro motory

Jednofázové elektro-motory (230V) - využití kde není přivedena třífázová elektrifikace (např. restaurace, obytné domy, menší provozy), tyto motory se používají v menším rozsahu.

Výhody elektromotorů


Elektromotor je jednoznačně nejefektivnější pohon, který byl zatím vymyšlen. Některé naše elektro motory dosahují efektivity až 97%.

- pro srovnání standardní spalovací motor má účinnost 35%
- parní stroj 15%

Kde se elektromotory vyrábějí


Pro výrobu elektromotorů existují specializované fabriky, které se zabývají výhradně touto výrobou. Proces výroby elektromotoru je velmi složitý a zahrnuje velké know-how. VYBO Electric je přímo výrobcem některých typů elektromotorů.


Elektropřevodovka

Elektropřevodovka nebo prostě převodovka je mechanické zařízení, které přenáší energii z jednoho zařízení do druhého. Používá se na změnu otáček (RPM) nebo výstupního momentu elektromotoru. Je také známá jako redukční elektropřevodovka protože slouží k redukci rychlosti.

Zobrazit více

Využití elektropřevodovky

Elektropřevodovka má využití v širokém spektru průmyslových odvětví. Elektropřevodovky lze využít k množství aplikaci. Například se používá pro přenos energie v těžkém průmyslu. Elektro-převodovky se také využívají k řízení pohybu a manipulaci v aplikacích dynamického pohybu.

Všechny typy elektropřevodovek fungují velmi podobně. Elektropřevodovka poskytuje spolehlivý přenos výkonu, protože si můžeme vypočítat poměr otáček převodovky nastavením relativního počtu zubů.

Rozdělení elektropřevodovek

Na základě tvaru, struktury a aplikace lze typy převodovek zařadit do mnoha kategorií:

• pravoúhlé elektropřevodovky
• šnekové elektropřevodovky
• motorové elektro-převodovky
• mini elektro-převodovky
• planetové elektro-převodovky
• elektro-převodovka s paralelním hřídelem
• servo elektro-převodovky
• elektro-převodovka s vysokým kroutícím momentem
• harmonická převodovka
• převodovka soustruhu
• ozubená převodovka
• průmyslová ekektro-převodovka
• inline převodovka
• elekroprevodovka s dvojitou redukcí
• elekroprevodovka s dutým hřídelem
• kuželová elekroprevodovka
• elektropřevodovky se šikmým převodem

Rozdělení podle ozubeného kola elektropřevodovky

Protože ozubená kola jsou jádrem všech typů převodovek, můžeme převodovky rozdělit i podle typů ozubených kol.

Typy ozubených kol:
• šnekové kolo
• čelní ozubené kolo
• kuželové kolo
• spirálové ozubené kolo
• planetové kolo
• spirálové kuželové kolo

Existuje několik hlavních elektropřevodovek:

šnekové převodovky
• planetové převodovky
• 90 stupňové převodovky
• převodovky otočného pohonu
• převodovky šroubových zvedáků (šroubový / šnekový převod s hřídelem)

Výhody elektropřevodovek

Ve zkratce na základě převodového poměru převodovky, rychlosti, požadavků na mazání, spolehlivosti, nákladů a účinnosti převodovky mají různé typy převodovek jedinečné výhody a nevýhody.

Jak vybrat správnou převodovku:

• Mějte na mysli různé konstrukční a dynamické parametry elektropřevodovky, jako je velikost, kvalita, výkon, rychlost, účinnost, převodový poměr a charakteristiky zatížení.
• Zkontrolujte specifikace výkonu elektropřevodovek, jako jsou spolehlivost, životnost, hluk, vibrace, teplota a přesnost přenosu.
• Věnujte velkou pozornost výběru materiálu elekektroprevodovky, technologii elektropřevodovek a obecné zaměnitelnosti.
• Ujistěte se, že si vyberete produkty s nízkými náklady, ale s vysokou účinností, přesností a spolehlivostí.


Frekvenční měniče

Frekvenční měnič je zařízení, které přijímá vstupní frekvenci, normálně 50 nebo 60 Hz a převádí ji na výstupní frekvenci až 400 Hz. Existují různé druhy napájení frekvenčních měničů, konkrétně: rotační frekvenční měniče a polovodičové frekvenční měniče. Rotační měnič frekvence využívá elektrickou energii na pohon motoru. Frekvenční měniče v pevné fázi přijímají střídavý proud (AC) a konvertují jej na stejnosměrný proud (DC).

Zobrazit více

Účel frekvenčních měničů pro komerční využití

Standardní napětí v průmyslu je střídavý proud (AC). AC označuje počet cyklů za sekundu ( 'hertz' nebo Hz), že výkon kolísá, pozitivní a negativní, kolem neutrálního vztažného bodu.

Všechny typy elektropřevodovek fungují velmi podobně. Elektropřevodovky poskytuje spolehlivý přenos výkonu, protože si můžeme vypočítat poměr otáček převodovky nastavením relativního počtu zubů.

Ve světě existují dva standardy:

• 50 Hz (hertzů)
• 60 Hz (hertzů)

50 Hz převládá v Evropě, Asii a Africe, zatímco 60 Hz je standardem ve většině Severní Ameriky a některých náhodných zemích (Brazílie, Saúdská Arábie, Jižní Korea) po celém světě.

Neexistuje inherentní výhoda jedné frekvence nad jinou frekvencí. Mohou však existovat značné nevýhody. Problémy nastanou, když je zatížení, které je napájeno, citlivé na vstupní frekvenci. Elektromotory se například otáčejí při násobku výkonové frekvence. Elektromotor s frekvencí 60 Hz se bude otáčet při 1800 nebo 3600 ot / min. Pokud je však použita frekvence 50 Hz, RPM je 1500 nebo 3000 ot / min. Stroje mají tendenci být citlivé na rychlost, takže frekvence na jejich provoz musí odpovídat plánovanému RPM. Typický kus evropského strojního zařízení tedy potřebuje 50 Hz vstup, a pokud běží ve Spojených státech, je potřebný konvertor 60 až 50 Hz na konverzi dostupného výkonu 60 Hz na 50 Hz. Totéž platí i pro konverzi výkonu 50 Hz na 60 Hz.

Společnost VYBOELECTRIC a.s. vám nabízí širokou škálu frekvenčních měničů.

Frekvenční měniče a zákony fyziky

Na rozdíl od konverze napětí, která vyžaduje pouze pasivní transformátor, musí měnič frekvence zcela předělat výkon, aby se změnila frekvence. V rotačním měniči se přiváděna elektrická energie přeměňuje na mechanický výkon v hnacím motoru. Tato rotační síla pak napájí generátor, ve kterém se energie otáčení mění na elektrický výstup. To vyžaduje hodně pohyblivých částí, mnoho hardwaru, hodně nákladů.

Podobným způsobem konvertuje frekvenční měnič v pevné fázi přicházející střídavý proud do stejnosměrného proudu pomocí usměrňovače. Jednosměrná energie se pak převede na střídavý proud pomocí měniče.

Jednou z pozitivních vedlejších výhod každého typu frekvenčního měniče je, že jakákoliv požadovaná konverze napětí nastane "bezplatně" jako součást procesu frekvenční konverze.