Elektromotory s brzdou

elektromotory s brzdou vybo gears

Jak pracují elektromechanické brzdy

Zapojení: Elektromechanické brzdy pracují prostřednictvím elektrického ovládání, ale mechanicky přenášejí točivý moment. Když je aplikováno napětí/proud, napájená cívka vytváří magnetické pole. To změní cívku na elektromagnet, který vyvíjí magnetické čáry toku. Magnetický tok přitahuje kotvu k povrchu brzdy. Kotva a náboj se montují normálně na hřídel (dodávaný zákazníkem), který se otáčí. Protože brzdová cívka je namontována pevně, brzdová kotva, náboj a hřídel se zastaví v krátkém čase.

Odpojení: Když se z brzdy vybere proud/napětí, kotva se může otáčet s hřídelí. Ve většině designů pružiny drží armaturu pryč od povrchu brzdy, kdy se uvolňuje energie, čímž se vytváří malá vzduchová mezera.

Cyklování: Cyklování se dosahuje zapnutím a vypnutím napětí/proudu na cívku. Klouzání by mělo nastat pouze během zpomalování. Když je brzda zabrzděna, nesmí dojít k žádnému prokluzování.