Vibrační elektromotor 0.15kW BM65/3

Cenovou nabídku si můžete vyžádat emailem na prodej@vyboelectric.eu

Typ BM 65/3
2 POL
3000rpm 50Hz
3600rpm 60Hz
Síla: 66 kg (hmotnost vibrovaného materiálu)