Vibrační elektromotor 0.1kW BM95/3

Cenovou nabídku si můžete vyžádat emailem na prodej@vyboelectric.eu

Typ BM 95/3
2 POL
3000rpm 50Hz
3600rpm 60Hz
Síla: 93 kg (hmotnost vibrovaného materiálu)