Vibrační elektromotor 0.31kW BM400/15-V

Cenovou nabídku si můžete vyžádat emailem na prodej@vyboelectric.eu

Typ BM 400/15-V
4 POL
1500rpm 50Hz
1800rpm 60Hz
Síla: 404 kg (hmotnost vibrovaného materiálu)