Vibrační elektromotor 0.34kW BM520/15

Cenovou nabídku si můžete vyžádat emailem na prodej@vyboelectric.eu

Typ BM 520/15
4 POL
1500rpm 50Hz
1800rpm 60Hz
Síla: 500 kg (hmotnost vibrovaného materiálu)