Vibrační elektromotor 0.35kW BM450/3

Cenovou nabídku si můžete vyžádat emailem na prodej@vyboelectric.eu

Typ BM 450/3
2 POL
3000rpm 50Hz
3600rpm 60Hz
Síla: 465 kg (hmotnost vibrovaného materiálu)