Vibrační elektromotor 0.6kW BM850/3

Cenovou nabídku si můžete vyžádat emailem na prodej@vyboelectric.eu

Typ BM 850/3
2 POL
3000rpm 50Hz
3600rpm 60Hz
Síla: 859 kg (hmotnost vibrovaného materiálu)