Vibrační elektromotor 0.72kW BM1100/3

Cenovou nabídku si můžete vyžádat emailem na prodej@vyboelectric.eu

Typ BM 1100/3
2 POL
3000rpm 50Hz
3600rpm 60Hz
Síla: 1050 kg (hmotnost vibrovaného materiálu)