Vibrační elektromotor 0.07kW BM25/15

Cenovou nabídku si můžete vyžádat emailem na prodej@vyboelectric.eu

Typ BM 25/15
4 POL
1500rpm 50Hz
1800rpm 60Hz
Síla: 24 kg (hmotnost vibrovaného materiálu)