Vibrační elektromotor 0.08kW BM30/15

Typ BM 30/15
4 POL
1500rpm 50Hz
1800rpm 60Hz
Síla: 31 kg (hmotnost vibrovaného materiálu)

Popis