Vibrační elektromotor 0.08kW BM30/15

Cenovou nabídku si můžete vyžádat emailem na prodej@vyboelectric.eu

Typ BM 30/15
4 POL
1500rpm 50Hz
1800rpm 60Hz
Síla: 31 kg (hmotnost vibrovaného materiálu)