Vibrační elektromotor 0.18kW BM250/15

Cenovou nabídku si můžete vyžádat emailem na prodej@vyboelectric.eu

Typ BM 250/15
4 POL
1500rpm 50Hz
1800rpm 60Hz
Síla: 250 kg (hmotnost vibrovaného materiálu)