Vibrační elektromotor 1.2kW BM2000/15

Cenovou nabídku si můžete vyžádat emailem na prodej@vyboelectric.eu

Typ BM 2000/15
4 POL
1500rpm 50Hz
1800rpm 60Hz
Síla: 2076 kg (hmotnost vibrovaného materiálu)