Vibrační elektromotor 1.7kW BM2700/15

Cenovou nabídku si můžete vyžádat emailem na prodej@vyboelectric.eu

Typ BM 2700/15
4 POL
1500rpm 50Hz
1800rpm 60Hz
Síla: 2721 kg (hmotnost vibrovaného materiálu)