Vibrační elektromotor 0.09kW BM90/15

Cenovou nabídku si můžete vyžádat emailem na prodej@vyboelectric.eu

Typ BM 90/15
4 POL
1500rpm 50Hz
1800rpm 60Hz
Síla: 78 kg (hmotnost vibrovaného materiálu)