Výstupní hřídel pro převodovku WGM030

Cenovou nabídku si můžete vyžádat emailem na prodej@vyboelectric.eu

výstupní hřídele rozměry
Hodnota dovoleného radiálního zatížení (N) je uvedena v tabulkách týkajících se výkonu dané převodovky. To souvisí se zatížením v ose hřídele a za nejnepříznivějších podmínek i na úhlu aplikace a směru otáčení. Maximální přípustné axiální zatížení je 1/5 hodnoty daného radiálního zatížení, pokud je použito v kombinaci s radiálním zatížením. Tabulky týkající se výstupních hřídelů jsou stanoveny pro maximální přípustnou hodnotu. Tato hodnota nesmí být překročena, protože se vztahuje k pevnosti daného případu. Konkrétní podmínky pro radiální zatížení vyššího, než je definováno v katalogu se také mohou objevit. V tomto případě, volejte naši technickou službu a poskytněte podrobnosti o daném použití: směr zatížení, směr otáčení hřídele, typ služby v případě dvojitých prodlužovacích hřídelů s radiálním zatížením na obou koncích, maximálně přípustné radiální zatížení musí být definovány podle konkrétních provozních podmínek. V tomto případě volejte naši technickou podporu.