Obchod

Elektromotory


Indukční elektromotor

Jedním z nejčastěji používaných elektrických motorů je indukční elektromotor. Tento elektromotor nazýváme i asynchronním elektromotorem, protože běží rychlostí nižší, než je jeho synchronní rychlost.


Synchronní rychlost elektromotoru

Zde je třeba definovat, co je synchronní rychlost. Synchronní rychlost je rychlost otáčení magnetického pole v rotačním stroji a závisí na frekvenci a počtu pólů stroje. Indukční motor běží vždy při rychlosti nižší než synchronní otáčky. Rotující magnetické pole, které se vyrábí ve statoru vytvoří tok v rotoru, a tedy bude rotor otáčet. Kvůli zaostávání proudu proudění v rotoru s proudem toku ve statoru, rotor nikdy nedosáhne svou rychlost otáčení magnetického pole, tedy synchronní rychlost.


Typy indukčního elektromotoru

V zásadě existují dva typy indukčních elektromotorů. Asynchronní elektromotory rozdělujeme podle vstupního napájení.


Rozdělení asynchronních elektromotorů:
- Jednofázový asynchronní elektromotor
- Třífázový asynchronní elektromotor
- Jednofázový indukční elektromotor není samočinným elektromotorem a třífázový indukční elektromotor je samočinným elektromotorem.

Třífázový asynchronní elektromotor

Třífázový asynchronní elektromotor běží na tři fáze střídavého napájení. Třífázové indukční elektromotory se ve velké míře používají v různých průmyslových aplikacích a to pro tyto výhody:

- mají velmi jednoduchou a robustní (téměř nerozbitnou) konstrukci
- jsou velmi spolehlivé a mají nízké náklady
- mají vysokou účinnost a dobrý účiník
- požadovaná minimální údržba
- 3-fázový indukční motor má samočinný start a proto není potřeba žádný startovací motor

Mají ale také určité nevýhody:

- rychlost klesá s nárůstem zatížení, stejně jako elektromotor se stejnosměrným proudem
- pokud se má rychlost měnit, obětujeme její účinnost

Jednofázový asynchronní elektromotor

Jednofázové elektromotory jsou velmi široce používány v domácnostech, kancelářích, dílnách atd., protože napětí dodávané do většiny domů a kanceláří je jednofázové. Kromě toho jsou jednofázové elektromotory spolehlivé, levné, jednoduché a snadno se opravují.