Vibrační elektromotor 1.3kW BM1400/3-U

Cenovou nabídku si můžete vyžádat emailem na prodej@vyboelectric.eu

Typ BM 1400/3-U
2 POL
3000rpm 50Hz
3600rpm 60Hz
Síla: 1305 kg (hmotnost vibrovaného materiálu)