Vibrační elektromotor 1.5kW BM1600/3

Typ BM 1600/3
2 POL
3000rpm 50Hz
3600rpm 60Hz
Síla: 1610 kg (hmotnost vibrovaného materiálu)

Popis